یافتن کالاها و سرویس ها

میزبانی لینوکس حرفه ای
فضای هارد دیسک : 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت Cpanel
5,000 تومان ماهانه
میزبانی لینوکس حرفه ای
فضای هارد دیسک : 1024 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت Cpanel
6,000 تومان ماهانه
18,000 تومان سه ماهه
میزبانی لینوکس حرفه ای
فضای هارد دیسک : 2048 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت Cpanel
9,000 تومان ماهانه
27,000 تومان سه ماهه
میزبانی لینوکس حرفه ای
فضای هارد دیسک : 5 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت Cpanel
18,000 تومان ماهانه
50,000 تومان سه ماهه